Xét xử Nguyễn Thành Tài: Tòa lưu ý hồ sơ vụ án có tài liệu mật

Lên top