Xét xử đường dây logo xe vua vẫn không có án “nhận hối lộ"

Logo xe vua tang vật vụ án. Ảnh: P.B
Logo xe vua tang vật vụ án. Ảnh: P.B
Logo xe vua tang vật vụ án. Ảnh: P.B
Lên top