Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: "Thời gian mang bầu, bị cáo vẫn chơi bạc như thường"

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung