Xét xử đối tượng có hành vi in tờ rơi nhằm kích động biểu tình, chống phá Nhà nước

Phiên tòa xét xử bị cáo thực hiện hành vi in tờ rơi có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước
Phiên tòa xét xử bị cáo thực hiện hành vi in tờ rơi có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước
Phiên tòa xét xử bị cáo thực hiện hành vi in tờ rơi có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước
Lên top