Xét xử cựu Thứ trưởng: Bản chất vụ thôn tính đất quốc phòng là chiếm đoạt

Đại diện VKS Quân sự QCHQ trong phần luận tội: Ảnh: Thông tấn quân sự.
Đại diện VKS Quân sự QCHQ trong phần luận tội: Ảnh: Thông tấn quân sự.
Đại diện VKS Quân sự QCHQ trong phần luận tội: Ảnh: Thông tấn quân sự.
Lên top