Xét xử Châu Thị Thu Nga và đồng phạm: Nạn nhân có thể trở thành chủ dự án?

Mong muốn cháy bỏng là Dự án B5 Cầu Diễn tiếp tục được triển khai để những người đã bỏ tiền ra mua sớm có nhà ở.
Mong muốn cháy bỏng là Dự án B5 Cầu Diễn tiếp tục được triển khai để những người đã bỏ tiền ra mua sớm có nhà ở.