Xét xử Châu Thị Thu Nga: Nếu không có sự bảo kê, bà Nga không thể ép cọc

Châu Thị Thu Nga tại tòa. Ảnh chụp qua màn hình.
Châu Thị Thu Nga tại tòa. Ảnh chụp qua màn hình.
Châu Thị Thu Nga tại tòa. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top