Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xét xử Châu Thị Thu Nga: Bị cáo đã tiêu hết số tiền hơn 377 tỉ đồng

Bị cáo Châu Thị Thu Nga ra tòa sáng nay.
Bị cáo Châu Thị Thu Nga ra tòa sáng nay.