Xem xét kỷ luật vụ sai phạm hàng chục tỉ đồng tại trường Đại học Đồng Nai

Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ Đồng Nai kết luận các vi phạm tại trường Đại học Đồng Nai đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Ảnh: Hà Anh Chiến
Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ Đồng Nai kết luận các vi phạm tại trường Đại học Đồng Nai đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Ảnh: Hà Anh Chiến
Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ Đồng Nai kết luận các vi phạm tại trường Đại học Đồng Nai đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top