Xem xét kỷ luật nguyên Viện trưởng VKSND Đắk Lắk

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh chủ trì kỳ họp. Ảnh Báo Đắk Lắk.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh chủ trì kỳ họp. Ảnh Báo Đắk Lắk.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh chủ trì kỳ họp. Ảnh Báo Đắk Lắk.
Lên top