Xem xét khởi tố vụ gần 600 học viên cai nghiện trốn trại tràn ra quốc lộ