Xe tải luồng xanh chở gần 10 tấn bánh nhập lậu vào TPHCM tiêu thụ

Xe tải chở gần 10 tấn bánh nhập lậu để đưa vào TPHCM tiêu thụ. Ảnh: M.Hiền
Xe tải chở gần 10 tấn bánh nhập lậu để đưa vào TPHCM tiêu thụ. Ảnh: M.Hiền
Xe tải chở gần 10 tấn bánh nhập lậu để đưa vào TPHCM tiêu thụ. Ảnh: M.Hiền
Lên top