Xe tải không biển số lật nhào xuống ruộng "lộ" hàng chục phách gỗ lớn

Xe tải lật nghiêng xuống ruộng để lộ hàng chục phách gỗ lớn
Xe tải lật nghiêng xuống ruộng để lộ hàng chục phách gỗ lớn
Xe tải lật nghiêng xuống ruộng để lộ hàng chục phách gỗ lớn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top