Xe ôtô chở hơn 1 tấn sụn gà rồ ga bỏ chạy khi bị kiểm tra

Ước tính tổng giá trị hàng hóa trên xe hơn 400 triệu đồng. Ảnh: CA cung cấp.
Ước tính tổng giá trị hàng hóa trên xe hơn 400 triệu đồng. Ảnh: CA cung cấp.
Ước tính tổng giá trị hàng hóa trên xe hơn 400 triệu đồng. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top