Xe máy của 3 nhân viên bảo vệ rừng bị đốt rụi

Xe máy của cán bộ bảo vệ rừng bị cháy bất thường. Ảnh: CĐ.
Xe máy của cán bộ bảo vệ rừng bị cháy bất thường. Ảnh: CĐ.
Xe máy của cán bộ bảo vệ rừng bị cháy bất thường. Ảnh: CĐ.
Lên top