Xe khách chở hơn 4.000 viên pháo lậu để lấy tiền cước

Xe khách chở hơn 4.000 viên pháo lậu. Ảnh: CA cung cấp.
Xe khách chở hơn 4.000 viên pháo lậu. Ảnh: CA cung cấp.
Xe khách chở hơn 4.000 viên pháo lậu. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top