Xe khách chở hơn 1 tấn chân, đuôi trâu bò bốc mùi hôi thối