"Xẻ" đất quốc phòng cho người nhà, nguyên trưởng phòng vào tù tội

Nhiều diện tích đất quốc phòng tại sân bay Bù Boong và một số địa phương tại Đắk Nông được xẻ cho người nhà của cán bộ hoặc bị người dân lấn chiếm. Ảnh: P.V
Nhiều diện tích đất quốc phòng tại sân bay Bù Boong và một số địa phương tại Đắk Nông được xẻ cho người nhà của cán bộ hoặc bị người dân lấn chiếm. Ảnh: P.V
Nhiều diện tích đất quốc phòng tại sân bay Bù Boong và một số địa phương tại Đắk Nông được xẻ cho người nhà của cán bộ hoặc bị người dân lấn chiếm. Ảnh: P.V
Lên top