Xảy ra TNLĐ chết người, phải xử lý làm sao?

NLĐ không bị trừ tiền chế độ thai sản đã hưởng khi nhận BHXH một lần. Ảnh: Nam Dương
NLĐ không bị trừ tiền chế độ thai sản đã hưởng khi nhận BHXH một lần. Ảnh: Nam Dương
NLĐ không bị trừ tiền chế độ thai sản đã hưởng khi nhận BHXH một lần. Ảnh: Nam Dương
Lên top