Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Xách tay” lậu gần 17.000 điếu xì gà không rõ nguồn gốc về Việt Nam