Xách dao vào trụ sở chém trưởng công an xã

Đối tượng Cường bị bắt. Ảnh: Anh Đức.
Đối tượng Cường bị bắt. Ảnh: Anh Đức.
Đối tượng Cường bị bắt. Ảnh: Anh Đức.
Lên top