Xác minh vụ phó giám đốc công ty Điện lực Thái Bình nợ tiền tỉ bỏ trốn