Xác minh vụ mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vận chuyển hàng hóa

Vụ việc mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vận chuyển hàng hóa đang được xác minh. Ảnh: Chụp màn hình
Vụ việc mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vận chuyển hàng hóa đang được xác minh. Ảnh: Chụp màn hình
Vụ việc mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vận chuyển hàng hóa đang được xác minh. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top