Xác minh vụ gã đàn ông bị tố "sờ ngực" phụ nữ trên xe buýt

Hình ảnh người phụ nữ đánh người đàn ông vì cho rằng người này bóp ngực mình khi ở trên xe buýt.
Hình ảnh người phụ nữ đánh người đàn ông vì cho rằng người này bóp ngực mình khi ở trên xe buýt.
Hình ảnh người phụ nữ đánh người đàn ông vì cho rằng người này bóp ngực mình khi ở trên xe buýt.
Lên top