Xác minh thông tin CSGT tát người vi phạm

Hình ảnh cắt từ video.
Hình ảnh cắt từ video.
Hình ảnh cắt từ video.