Xác định nồng độ cồn vượt quá mức quy định như thế nào?

Dụng cụ phễu từng được cảnh sát dùng để đo nồng độ cồn. Ảnh: D.H.
Dụng cụ phễu từng được cảnh sát dùng để đo nồng độ cồn. Ảnh: D.H.
Dụng cụ phễu từng được cảnh sát dùng để đo nồng độ cồn. Ảnh: D.H.
Lên top