Xác định kẻ chủ mưu vụ dùng súng AK bắn chết nhân viên khách sạn