Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xác định đối tượng khai thác gỗ quý tại vườn Quốc gia Yok Đôn

Hiện trường vụ phá rừng.
Hiện trường vụ phá rừng.