Xác định đối tượng khai thác gỗ quý tại vườn Quốc gia Yok Đôn

Hiện trường vụ phá rừng.
Hiện trường vụ phá rừng.