Xác định danh tính nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh

Nam thanh niên mặc quân phục bị người dân vây đánh là công an nghĩa vụ.
Nam thanh niên mặc quân phục bị người dân vây đánh là công an nghĩa vụ.
Nam thanh niên mặc quân phục bị người dân vây đánh là công an nghĩa vụ.
Lên top