Vứt lại 5kg ma túy cùng xe máy, bỏ trốn vào rừng

Tang vật 5kg ma túy đá. Ảnh: Hải Thượng.
Tang vật 5kg ma túy đá. Ảnh: Hải Thượng.
Tang vật 5kg ma túy đá. Ảnh: Hải Thượng.
Lên top