Vứt 3.600 viên thuốc lắc vào bồn cầu hòng phi tang

Nghi phạm Vũ Văn Tùng và số thuốc lắc gã định phi tang. Ảnh: Q.Trường.
Nghi phạm Vũ Văn Tùng và số thuốc lắc gã định phi tang. Ảnh: Q.Trường.
Nghi phạm Vũ Văn Tùng và số thuốc lắc gã định phi tang. Ảnh: Q.Trường.
Lên top