Vượt chốt kiểm soát COVID-19 rồi quay lại tấn công cán bộ giữ chốt

Bị nhắc nhở ra đường không đeo khẩu trang, Trần Văn Hùng quay lại tấn công người thi hành công vụ. Ảnh CTV
Bị nhắc nhở ra đường không đeo khẩu trang, Trần Văn Hùng quay lại tấn công người thi hành công vụ. Ảnh CTV
Bị nhắc nhở ra đường không đeo khẩu trang, Trần Văn Hùng quay lại tấn công người thi hành công vụ. Ảnh CTV
Lên top