Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Phát hiện nhiều động vật rừng quý hiếm bị đặt bẫy trái phép

Lực lượng chức năng bàn giao 6 cá thể động vật rừng quý hiếm để cứu hộ trước khi trả về môi trường tự nhiên. Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp
Lực lượng chức năng bàn giao 6 cá thể động vật rừng quý hiếm để cứu hộ trước khi trả về môi trường tự nhiên. Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp
Lực lượng chức năng bàn giao 6 cá thể động vật rừng quý hiếm để cứu hộ trước khi trả về môi trường tự nhiên. Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp
Lên top