Vườn caosu người chống tiêu cực bị chặt phá: Vẫn “tiếp tục xác minh"

Gần 50 trụ tiêu nhà ông Lý đã bị kẻ gian chặt gốc. Ảnh: C.H
Gần 50 trụ tiêu nhà ông Lý đã bị kẻ gian chặt gốc. Ảnh: C.H
Gần 50 trụ tiêu nhà ông Lý đã bị kẻ gian chặt gốc. Ảnh: C.H
Lên top