Vừa tan học ra cổng trường một học sinh ở Bình Phước bị đánh tử vong

Hiện trường vụ một học sinh ở Bình Phước bị bạn đánh tử vong. Ảnh. X.Hinh
Hiện trường vụ một học sinh ở Bình Phước bị bạn đánh tử vong. Ảnh. X.Hinh
Hiện trường vụ một học sinh ở Bình Phước bị bạn đánh tử vong. Ảnh. X.Hinh
Lên top