Vừa ra tù lại tiếp tục tàng trữ ma túy

Đối tượng Tú bị bắt vì tàng trữ 3.000 viên nén nghi ma túy dạng hồng phiến. Ảnh: CA.
Đối tượng Tú bị bắt vì tàng trữ 3.000 viên nén nghi ma túy dạng hồng phiến. Ảnh: CA.
Đối tượng Tú bị bắt vì tàng trữ 3.000 viên nén nghi ma túy dạng hồng phiến. Ảnh: CA.
Lên top