Vừa mãn hạn tù, lại đi vờ mua điện thoại rồi "bùng"

Lên top