Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ xét xử 5 lãnh đạo, cán bộ dự án thủy điện Đăkdrinh kéo dài thêm 3 ngày

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trả lời câu hỏi của HĐXX. Ảnh: T.H
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trả lời câu hỏi của HĐXX. Ảnh: T.H