Vụ “vàng tặc lộng hành” ở Gia Lai Bắt giữ 3 đối tượng khai thác vàng trái phép

Các đối tượng khai thác vàng trái phép bị bắt giữ.. Từ trái qua phải: Võ Đình Khối, Hồ Ngọc Lý, Lê Văn Thanh. Ảnh CA huyện Đắk Đoa cung cấp.
Các đối tượng khai thác vàng trái phép bị bắt giữ.. Từ trái qua phải: Võ Đình Khối, Hồ Ngọc Lý, Lê Văn Thanh. Ảnh CA huyện Đắk Đoa cung cấp.
Các đối tượng khai thác vàng trái phép bị bắt giữ.. Từ trái qua phải: Võ Đình Khối, Hồ Ngọc Lý, Lê Văn Thanh. Ảnh CA huyện Đắk Đoa cung cấp.
Lên top