Vụ vận chuyển ma túy cố thủ trong xe ở Hà Tĩnh: Hai bị can dính 2 tội

Đối tượng Trung thời điểm ra đầu hàng sau nhiều giờ cố thủ bằng hàng nóng
Đối tượng Trung thời điểm ra đầu hàng sau nhiều giờ cố thủ bằng hàng nóng
Đối tượng Trung thời điểm ra đầu hàng sau nhiều giờ cố thủ bằng hàng nóng
Lên top