Vu vạ nợ "đánh bạc bằng miệng" để cưỡng đoạt 4,6 tỉ đồng

Bị cáo Đặng Văn Ích trong nhóm đánh đập vợ chồng anh D. cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Đặng Văn Ích trong nhóm đánh đập vợ chồng anh D. cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Đặng Văn Ích trong nhóm đánh đập vợ chồng anh D. cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: V.Dũng.
Lên top