Vụ tử thi trong bêtông: 5 người liên quan chứ không phải 4

Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án.
Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án.
Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án.
Lên top