Vụ thuê người chặt tay chân: Phía bảo hiểm có thể khởi kiện?