Vụ "thổi giá" thiết bị y tế: Đề nghị truy tố cựu Giám đốc CDC Hà Nội

Ông Nguyễn Nhật Cảm - cựu Giám đốc CDC Hà Nội. Ảnh: L.Anh.
Ông Nguyễn Nhật Cảm - cựu Giám đốc CDC Hà Nội. Ảnh: L.Anh.
Ông Nguyễn Nhật Cảm - cựu Giám đốc CDC Hà Nội. Ảnh: L.Anh.
Lên top