Vụ thiếu nữ 18 tuổi bị rạch mặt, khâu 60 mũi: Nạn nhân ra tay trước

Yến cũng bị thương khi bị Quỳnh ra tay trước.
Yến cũng bị thương khi bị Quỳnh ra tay trước.
Yến cũng bị thương khi bị Quỳnh ra tay trước.
Lên top