Vụ thâu tóm đất công sản ở Đà Nẵng: Không chấp hành chỉ đạo sẽ bị kỷ luật

Bị cáo Phan Xuân Ít trong phần tự bào chữa. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Phan Xuân Ít trong phần tự bào chữa. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Phan Xuân Ít trong phần tự bào chữa. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top