Vụ thâu tóm đất công: Hai cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng hầu tòa

Các bị cáo Văn Hữu Chiến, Vũ “nhôm”, Trần Văn Minh sẽ ra hầu tòa hôm nay (2.1.2020).
Các bị cáo Văn Hữu Chiến, Vũ “nhôm”, Trần Văn Minh sẽ ra hầu tòa hôm nay (2.1.2020).
Các bị cáo Văn Hữu Chiến, Vũ “nhôm”, Trần Văn Minh sẽ ra hầu tòa hôm nay (2.1.2020).
Lên top