Vụ thao túng đấu giá đất Thái Bình: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh nói gì

Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị mức án cao nhất với Vũ Gia Thành - Đấu giá viên, mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Ảnh MD
Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị mức án cao nhất với Vũ Gia Thành - Đấu giá viên, mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Ảnh MD
Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị mức án cao nhất với Vũ Gia Thành - Đấu giá viên, mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Ảnh MD
Lên top