Vụ thảm sát ở tỉnh Bình Phước - kỳ 3: Lạnh lùng ra tay