Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ tai biến chạy thận: Tẩy trùng màng lọc để xóa dấu vết?

Bị cáo Bùi Minh Quốc được dẫn giải vào tòa.
Bị cáo Bùi Minh Quốc được dẫn giải vào tòa.